Serier.

Mer serier på Instagram:  ibland_ar_det_si_och_ibland_sa

 

 

Serien “Träffa släkten” publicerades i Galago nr 131 2/2018